LIVSCOACHING

COACHING

Börja längta efter måndagar? Gränssättning? Målsättning?  Eller kanske få tillbaka den där pirrande känslan när du går hem efter jobbet och ska träffa din partner? Oavsett om du vet exakt vad det är du vill och behöver, eller om du bara har en känsla av att något behöver förändras så är coaching något som skulle kunna hjälpa dig vidare. Här får du både möjligheten att nå dina mål och växa som person under tiden.

Tommy är utbildad som coach genom ICF (International Coach Federation) i Sverige och CTI (Coaches Training Institute) i England. Hans erfarenhet som coach sträcker sig över 8 år tillbaka i tiden med inriktning som livscoach, karriärcoach, chefscoach och mental coach. Under den tiden har han arbetat med entreprenörer, ledare, idrottare och privatpersoner, ungdomar och många fler. Tommy erbjuder livscoaching, karriärcoaching, mental coaching, chefs och affärscoaching I Malmö på plats eller onlinecoaching via telefon. Lägg i nästa växel i livet och få den förändring du söker med coaching! Boka ett första gratis introsamtal och välj efter det om du vill fortsätta.

PERSONAL BREAKTHROUGH

Personal breakthrough är det enda programmet du behöver för att växa som person och få ut så mycket som möjligt av ditt potential. Nedan finner du tre olika alternativ som du väljer mellan för att börja din förändring redan idag. Första delen av personal breakthrough kallas PURPOSE, vilket inriktar sig på vart du är nu och de förändringar du vill uppnå. För dig som vill ta nästa steg och komma längre än du någonsin trodde möjligt, finns möjligheten att fortsätta in i CORE och SYNERGY som sedan ger möjlighet att gå Tommy’s LEGACY program.

QUICK

 • Startsamtal (1h)
 • 3 Coachingsamtal (á 50 min)
 • Korta uppföljningar vid behov

GROW

 • Discoverysamtal (1h 50min)
 • 5 Coachingsamtal (á 50 min)
 • Korta uppföljningar vid behov

FLOW

 • Discovery samtal (1h 50min)
 • 10 Coachingsamtal (á 50 min)
 • Korta uppföljningar vid behov

VAD ÄR COACHING?

De flesta har hört ordet coach och coaching sedan tidigare. Men vad innebär det egentligen? Du kanske har provat på coaching förut, eller hört om andra som gått hos en coach. Oavsett om du ska ha en karriärcoach eller livscoach så är det viktigt att den coach som du väljer att anlita har rätt utbildning. En av de största certifieringar som finns idag ges ut av International Coach Federation (ICF) och är en organisation som säkerställer att den coaching som erbjuds av coachen håller en viss kvalitet. Eftersom titeln coach inte är en skyddad titel, kan vem som helst i princip kalla sig coach idag oavsett om de i praktiken faktiskt kan coaching eller inte. Men vad är coaching och vad innebär det i praktiken?

Coaching är ett väldigt kraftfullt sätt att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen. Coaching kan också hjälpa med att hantera problem och utmaningar innan de blir allt för stora. För att på ett enkelt sätt förklara kan en säga att coaching är en process som siktar på att öka prestationen och fokuserar på ”här och nu” snarare än det förflutna eller för långt in i framtiden. Även om det finns många olika modeller kring coaching så är alla mer eller mindre överens om att som coach är man mer en facilitator för lärande, än en expert.

Hur fungerar coaching?

Det är en enorm skillnad mellan att lära ut något och att hjälpa någon att lära sig själv. I coaching är det i grunden coachen, som hjälper individen att förbättra sin egen prestation genom att hjälpa dem förbättra sin egen läroprocess. En bra coach tror att individen har svaren och lösningarna inom sig själva, men förstår också att de kan behöva hjälp med att hitta dem. För att bli en bra coach behöver coachen kunskap och förståelse om hur processen går till, men även bemästra olika färdigheter och tekniker som krävs för att hjälpa individen framåt.

Ett coachingsamtal går i regel ut på att coachen och klienten samtalar (antingen via telefon, videosamtal eller fysisk träff) med fokus på att hjälpa klienten hitta sina egna svar. Trots allt är människor mycket mer benägna att fullfölja lösningar som de själva kommit fram till, snarare än de som de blir påtvingade att göra. Fortfarande idag används coaching som ett stöd när något gått fel, men för många har det mer och mer blivit något som används för att få hjälp till att utforska ens egna mål och ambitioner för att sedan uppnå dem.

Vad är skillnaden mellan coach, livscoach och karriärcoach?

Idag finns det olika coacher som kallar sig olika saker som till exempel livscoach, säljcoach, chefscoach, karriärcoach eller jobbcoach. Saken är den att inom coaching så finns det egentligen inte något som kallas livscoach eller karriärcoach. Coachen ska ju inte vara expert på det sättet som vi vanligtvis tänker på om vi till exempel skulle anlita en rådgivare eller mentor inom ett område. Det ska alltså inte heller spela någon roll vilken sorts coach du går till så länge denne håller sig till coaching som metod och process. Sen kan det såklart vara så att vissa coacher har med sig specifika verktyg som lämpar sig bättre för livscoaching eller karriärcoaching än andra områden.

För att sammanfatta coaching...

Ordet coaching betyder olika saker för olika människor. Men generellt sett kan vi säga att coaching handlar om att hjälpa individer att lösa sina egna problem för att uppnå de mål och förändringar som de önskar. Det spelar ingen roll om coaching som metod används inom företag, livet eller idrotten. Den skickliga coachen tror att individen alltid sitter på svaren till sina egna problem, de behöver bara hjälp med att låsa upp dem.

Fördelarna med att anlita en coach?

Om du någon gång har varit med om en coachande relation, så vet du att det finns många fördelar som du kan dra nytta av. De personliga fördelarna med att ha en coach är många och kan positivt påverka en individs framtid om denne jobbar engagerat med sin coach. Processen kan hjälpa individer inom många områden. Coaching är känt för att hjälpa individer öka sitt självförtroende, sin arbetsprestation och förbättra kommunikation. Nedan följer ett par exempel på hur coaching kan hjälpa just dig.

 • Tydliggör och agera för att uppnå mål. 
 • Ökad självständighet
 • Större självinsikt
 • Ökad glädje både professionellt och privat.
 • Ökat engagemang och bidrag till sitt team eller organisation.
 • Lärande och utveckling på en djupare nivå.
 • Kommunicera mer effektivt.
 • Samarbeta lättare och mer effektivt med andra.