Står ditt mindset i vägen för att nå ditt potential?

Har du någonsin känt dig sämst och hopplös efter att totalt misslyckats med något du försökt göra eller lära dig? Det kan ha varit allt från en presentation som gick fel, ett prov som du underkändes i, instrumentet som du förgäves försökte lära dig, problemet du aldrig lyckades lösa eller till och med förändringen som du aldrig fick till. Du kanske till och med har kommit på dig själv med att tänka ”detta kommer aldrig gå..”, ”Jag kan inte sånt där..”, ”Jag är så här..” osv.

Om du känner igen dig i texten ovan så är du i gott sällskap. Du behöver inte heller oroa dig, du kan förändra ditt sätt att förhålla dig till detta tankesättet också.

 

Jag tror att de flesta skulle hålla med om att vi i dagens samhälle fått med oss många tankar och övertygelser som vi gärna skulle gjort oss av med om vi kunnat välja. Jag tänker på till exempel föreställningen om att misstag och misslyckanden är något dåligt, och därför ska vi må dåligt när de händer. Jag tänker också på föreställningen om att vi är vad vi presterar. Det vill säga, att om jag inte kan/lyckas, då var det inte för mig att påbörja. Det finns många fler exempel, men kanske vad som är mest intressant är vad detta beror på och vad vi kan göra åt det?

 

Fixed mindset vs Growth mindset

Två stora skillnader i attityd som ger stor effekt på hur vi upplever saker ligger till grund för teorin om mindset. Den första, och även den som de allra flesta av oss tränas in i under våra uppväxtår och bär med oss under lång tid därefter; Fixed mindset. Detta är tron om att våra grundläggande kvaliteer som till exempel intelligens eller talang, är fixerade. Med fixerad menar jag att du antingen kan något, eller inte. Det är inte heller lönt att lägga en massa tid på saker du är dålig på, för det hjälper ändå inte. I detta mindset spenderar vi mer tid på att mäta och värdera vad vi kan och hur vi presterar, snarare än att utvecklas och bli bättre. Här hittar vi också tron om att talangen i sig själv skapar framgång, inte hur mycket vi kämpar.

 

Den andra kallas Growth mindset och är inställningen om att alla våra kvaliteer kan utvecklas genom tid och träning. Talang och intelligens är bara startlinjen. Denna attityd skapar både glädje och uthållighet inför lärande, något som krävs för att bli väldigt duktig på i stort sett allt. Utmaningar ses som något roligt och chans för utveckling. Motgångar, misstag och resultat inte bara välkomnas utan ses som en möjlighet för att lära sig, förbättra eller förändra.

 

Utveckla ett Growth mindset

Det finns vissa saker du kan börja göra för att utveckla ett Growth mindset, men det kommer ta tid och det kommer ta energi. Många människor slutar med förändringar för att de inte känner/ser resultat. Men det är just det som är grejen, det går inte att tvinga fram förändring. 

Störst utveckling och resultat får du när du som minst fokuserar på det.

 

Processtänk

Vad du än gör, fokusera på process framför resultat. Om du vill gå ner i vikt så finns det ju vissa saker du behöver kontinuerligt göra för att lyckas. Vad du väger idag eller om en månad spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är att du varje dag bidrar till din viktminskning. Samma sak gäller om du ska lära dig spela gitarr. Om du kan spela på en viss nivå imorgon eller nästa vecka kan kvitta. Processen för att bli bättre är ju att träna kontinuerligt. Ju mer du tränar, desto snabbare kommer det gå. Använd resultat endast för att se om processen är rätt.

 

Det enda sanna misslyckandet är att ge upp

Även om de flesta känner till att misslyckande och misstag är till för att lära sig från så lär vi oss att det är dåligt och negativt. Vi vill inte kännas vid dem, vi både undviker och räds dem. Men tänk om misslyckande egentligen inte är något som sker vid en enda händelse? Tänk om misslyckande egentligen är en lång rad motgångar som till slut leder till att vi ger upp?

 

Se dina försök som iterationer

I skolan lär vi oss att det finns ett rätt svar, och var hittar du det? Längst bak i boken såklart! 

Denna föreställning har också bidragit till att vi tror vi måste ha den perfekta planen eller veta exakt hur vi ska nå fram till våra mål. Detta är helt enkelt inte möjligt. Vi vet ju inte hur livet ser ut imorgon. Förutsättningarna kan ju ha förändrats totalt. Allt du har är just nu, så sitt inte och smid på dina planer för länge. Testa dig fram! Människans naturliga läroprocess är att testa sig fram och sen lära sig på vägen. Ett tydligt exempel på detta är barnet som ska lära sig gå. Barnet trillar många gånger på vägen tills krypande blir till gående, och gående blir till springande. Kan du tänka dig att barnet en enda gång under processen funderar på att ge upp?

 

Träna dig själv framöver i dessa nya tankebanor, så ska du se att du kan förändra otroligt mycket på bara några veckor/månader. Var i härdig. Det kommer löna sig. Garanterat.