KOGNITIV NEUROTRÄNING

I dagens samhälle har vi bemästrat nästintill allt när det kommer till det fysiska från nacken nedåt. Vi har en kopiös mängd träningsverktyg som på olika sätt tränar alla våra muskler. Dessutom har vi också en kopiös mängd verktyg som kan mäta den träningen och effekten av den i musklerna. Vi har helt enkelt haft stenkoll på det mesta när det kommer till fysisk träning.

Förutom när det kommer till det där lilla området från nacken och uppåt. Vi har nämligen inte tidigare bemästrat vad som faktiskt händer i den delen av kroppen. Vi har jobbat väldigt mycket med den psykologiska delen av den mentala träningen men ganska lite med den fysiska delen. Tills nu. Nu har man börjat göra studier kring de fysiska funktionerna i hjärnan och hur man kan hjälpa dem. Kan man träna hjärnans förmåga att processa saker bättre?

Svaret är ja.

Man kan alltså träna hjärnan för att bli bättre på sport. Det som skiljer professionella idrottares hjärnor från våra är deras så kallade exekutiva funktioner. Det innefattar saker som att hitta kreativa lösningar under stress, ta in en mängd olika externa stimuli samtidigt, förmåga att föreställa sig ett flertal olika utfall samtidigt och en större förmåga att kontrollera impulser och känslor.

Studier på framgångsrika
idrottares hjärnor


​För att komma närmare svaret på varför vissa lyckas bättre inom idrotten än andra har stora studier gjorts på några av våra mest framgångsrika idrottsstjärnor gjorts. De har studerats och jämförts med mindre framgångsrika idrottares hjärnor. Resultatet av studierna visade på stora skillnader. Vi tar en svensk studie som exempel, där division 1-spelares hjärnor jämfördes med de spanska landslagsspelarna Xavi och Iniesta. Där kunde man tydligt se att både Xavi och Iniestas exekutiva funktioner var långt mer utvecklade än division 1-spelarnas.

De exekutiva funktionerna som var bättre hos Xavi och Iniesta var emotionell reglering, förmåga att förutsäga utfall och planera efter det, förstå sambandet mellan orsak och verkan, förmåga att ta initiativ, kontrollera impulser och förmågan att såväl fördela uppmärksamhet mellan olika händelser samtidigt som att totalfokusera på en sak intensivt.

Varför ska man hålla på med kognitiv neuroträning?

Alla de här exekutiva funktionerna kan man träna upp. Vissa saker föds man såklart med mer fallenhet för men det betyder bara att man har ett försprång på just den punkten. Allt går att träna upp och det mest framgångsrika sättet att göra det på är med kognitiv neuroträning. Men, varför är det så viktigt?

Jo, för att alla de här funktionerna avgör hur du som idrottare hanterar olika situationer under en match eller träning. Till exempel är det avgörande för förmågan att anpassa sig till nya situationer, se hur alla andra spelare rör sig och förändra sitt spel efter det. Ju snabbare spel och ju fler spelare på plan desto mer jobbar de exekutiva funktionerna. Med det sagt är de även avgörande för soloprestationer då de styr förmågan att ta snabba kreativa beslut och utföra sin uppgift samtidigt som man har stenkoll på var alla motståndare befinner sig. Det är till exempel de exekutiva funktionerna som tillåter en fotbollsspelare att snabbt dribbla en boll mellan massa koner utan att titta på sina fötter.

Hur fungerar kognitiv neuroträning?

På samma sätt som fysisk träning utvecklar kroppen omformar kognitiv neuroträning hjärnan. Det säger då sig självt att du måste träna och vira om hjärnan om den ska utveckla sina exekutiva funktioner. Det vanligaste sättet att utföra kognitiv neuroträning på är att utsätta idrottaren för potentiella utmanande situationer så att de exekutiva funktionerna kan övas upp. Under träningen tvingas idrottaren ta snabba beslut, öka sin observationsradie och framförallt fokusera.

Kognitiv neuroträning med hjälp av virtual reality

Hos Tommy Davidovic tränas dina exekutiva funktioner med hjälp av Virtual reality. Det är både en välbeprövad och framgångsrik metod. Med hjälp av Virtual reality får du alltså möjligheten att utveckla dina exekutiva funktioner genom perceptuella övningar och utmaningar.

Teknologin och vetenskapen som ligger bakom metoden är bevisat effektiv för att utveckla hjärnans funktioner och förbättra din exekutiva förmåga. Teknologin tränar och aktiverar samma delar i din hjärna som en riktig idrottsprestation gör. Fast allting sker i en VR-miljö.