FÖRELÄSNING & WORKSHOP
med en utbildad coach.

Har ni funderat och letat efter en person som kan komma till er arbetsplats och ge en inspirerande föreläsning, eller kanske till och med en engagerande och lärorik workshop? Hos Tommy Davidovic tillhandahålls såväl mental träning som livscoaching och teamcoaching. Men även föreläsningar och workshops.


Tommy kommer själv från idrottsvärlden och har efter sin egen basketkarriär gett sig in i coaching-världen. Han har sedan många år tillbaka arbetat med allt från barn i tioårsåldern till elitidrottare och hjälpt dem med deras mentala träning. Förutom det har han också coachat VD:ar till att förbättra och utveckla sitt ledarskap och hela arbetslag till att klara av förändringar och utmaningar i deras arbetsliv.


Hans erfarenhet har helt klart gett honom en omfattande insyn i personlig utveckling och gruppens utveckling. Därför har hans föreläsningar och workshops inom teambuilding, ledarskap, mentalt träning, coaching och personlig utveckling blivit vida omtyckta. Att genomföra aktiviteter som föreläsning och workshops tillsammans i grupp är en fantastisk metod för att lyckas med sin teambuilding.

Här nedanför kan du se ett urval av de föreläsningar och workshops som finns att välja mellan just nu. Tommys huvudområden handlar om inspiration och personlig utveckling, team och kommunikation och relation. Alla huvudområdenas föreläsningar och workshops går att beställa som paket men går även att beställa separat. Vi uppdaterar listan kontinuerligt.

Inspiration och personlig utveckling

Alla Tommys föreläsningar under ämnet inspiration och personlig utveckling ämnar motivera och utmana lyssnarna till förändring och att våga göra de insatser man behöver för att någonting ska hända.

Hur lyckas man med livet?

Föreläsning i 1-2 timmar baserad på e-boken med samma namn.

Du föddes för att leda!

En utmanande föreläsning 1-2 timmar kring ledarskap.

Konsten att älska sig själv

Föreläsning i 1-2 timmar om självkänslans betydelse.

Teamutbildning & workshops

Tommys teamworkshops är utvecklade för att sammansvetsa, coacha och bygga upp teamet så att ni tillsammans kan bli bättre på det ni vill. Det handlar rätt och slätt om att bli de bästa ni kan bli för teamet och se till att teamet är det bästa för er. Dessa workshops går att beställa som ett paket men även separat.

Teamroller i praktiken

En halvdagsworkshop plus tester kring grupproller

Kommer dina styrkor fram i ditt arbete?

En halvdagsworkshop och tester som fokuserar på dina fem främsta styrkor.

Analys

Detta är en avslutande workshop för Teampaketet som tar plats under en halvdag.

Kommunikation och relation

Ämnet kommunikation och relationer är centralt så fort det kommer till teamcoaching. Det är fundamentalt för att en grupp ska kunna arbeta tillsammans. Därför fokuserar Tommys workshops inom ämnet på att förstå sig själv och andra och förstå hur vi på bästa sätt ska kommunicera för att nå olika personlighetstyper. Dessa workshops går att beställa som ett paket såväl som separat.

Konsten att lyssna

En halvdagsworkshop plus tester kring grupproller

Personlighetstyper

En halvdagsworkshop med tester som gör avstamp i Jungs personlighetstyper och hur vi kommunicerar med olika personligheter.

Konsten att älska sig själv

En föreläsning på 1-2 timmar kring självkänslans betydelse.

INSPIRATION & PERSONLIG UTVECKLING

HUR MAN LYCKAS MED LIVET.
Tidsåtgång: 1-2 timmar

En inspirerande föreläsning baserad på e-boken med samma namn. Denna föreläsning handlar om hur vi alla kan nå våra mål och drömmar mycket enklare genom att utgå från våra grundläggande biologiska förutsättningar. Föreläsningens längd anpassas och ger lyssnarna konkreta verktyg som ger stora effekter. Passar för alla som vill kunna ta fram mer av sitt potential.

DU FÖDDES FÖR ATT LEDA!
Tidsåtgång: 1-2 timmar

En utmanande föreläsning som vänder på de traditionella tankarna och idéerna kring ledarskap. Hur leder en andra? Hur leder en framför allt sig själv? Tänk om ett skifte i förhållningssätt inte bara kunde göra dig till en bättre ledare, men också en bättre människa? Föreläsningens längd anpassas och utmanar lyssnarna till att tänka bredare inom ledarskap. Passar för alla som vill utvecklas både privat och professionellt.

KONSTEN ATT ÄLSKA SIG SJÄLV.
Tidsåtgång: 1-2 timmar

En föreläsning om självkänslans betydelse, varför just du ständigt borde jobba på den och hur en faktiskt kan börja bygga sin självkänsla. Föreläsningens längd anpassas och ger lyssnarna konkreta verktyg för att arbeta vidare på egen hand. Passar för alla som vill öka sin förmåga till att hantera motgångar, kritik, negativa tankar och vidare skapa styrkan att kunna nå sina drömmar, och bygga god relationer till andra och sig själv. Oavsett om det är i det professionella eller privata.

TEAM

Boka hela teampaketet för en komplett upplevelse och bästa resultat!

TEAMROLLER I PRAKTIKEN.
Tidsåtgång: halvdag + tester

En workshop som tar upp Belbins teamroller, en av världens mest omfattande forskning kring roller/beteenden i team och grupper. Fördelen med Belbin jämfört med andra personlighetsteorier är att just denna förutser beteende och vad varje gruppmedlem antagligen kommer vara bäst på att bidra med. Förutom det så tar Belbin även in dimensionen av observationsbedömningar från resterande teammedlemmar.

KOMMER DINA STYRKOR FRAM I DITT ARBETE?
Tidsåtgång: halvdag + tester

Ett av de två största testerna i världen kring ämnet karaktärsstyrkor. Som team får ni reda på vad era styrkor är i fallande ordning, där vi fokuserar på de fem främsta för att bättre kunna se hur dessa kan få större spelrum på arbetsplatsen och därmed bidra till mer effektivitet, energi och teamkänsla. 

JUNGS 16 PERSONLIGHETSTYPER
Tidsåtgång: halvdag + tester

Det är lätt att missförstå sig själv och varandra när en inte känner till våra olikheter i hur vi kommunicerar, tar in information och hur vi arbetar på bästa sätt. Med Jungs personlighetstyper tar vi en titt på hur vi inte bara är olika och hur vi bättre kan förstå varandra, utan även hur dessa olikheter kan vara organisationens största styrkor!

ANALYS

Endast i teampaketet
Tidsåtgång: halvdag

Detta tillfälle används för att knyta ihop de tre tidigare workshoptillfällena och hjälpa teamet att skapa sig en helhetsbild kring de olika metoderna, samtidigt som vi spänner siktet på framtiden och hur det som gruppen lärt sig ska införlivas och leva vidare.

KOMMUNIKATION & RELATION

Boka hela teampaketet för en komplett upplevelse och bästa resultat!

KONSTEN ATT LYSSNA.
Tidsåtgång: halvdag

Visste du att de flesta människor den mesta av tiden bara lyssnar för att få svara, berätta sin egen historia eller få information för sin egen vinning. Hur påverkar detta kommunikationen och förtroendet till våra kollegor, kunder eller nära/kära när vi hallvägs in i lyssnandet redan har bestämt oss för vad som kommer sägas eller hur vi kommer svara. Denna workshop handlar om det absolut viktigaste verktyget inom coaching – Lyssnandet. Här får gruppen både lära sig skillnaden på olika sorters lyssnande, hur ett genuint lyssnande går till samt massor med övning för att själva lära sig grunderna för ett genuint lyssnande. Allt för att redan samma dag kunna känna den skillnad som ett genuint lyssnande har på människor i ens omgivning. Både i det professionella och i det privata.

JUNGS 16 PERSONLIGHETSTYPER
Tidsåtgång: halvdag + tester

Det är lätt att missförstå sig själv och varandra när en inte känner till våra olikheter i hur vi kommunicerar, tar in information och hur vi arbetar på bästa sätt. Med Jungs personlighetstyper tar vi en titt på hur vi inte bara är olika och hur vi bättre kan förstå varandra, utan även hur dessa olikheter kan vara organisationens största styrkor!

KONSTEN ATT ÄLSKA SIG SJÄLV.
Tidsåtgång: 1-2 timmar

En föreläsning om självkänslans betydelse, varför just du ständigt borde jobba på den och hur en faktiskt kan börja bygga sin självkänsla. Föreläsningens längd anpassas och ger lyssnarna konkreta verktyg för att arbeta vidare på egen hand. Passar för alla som vill öka sin förmåga till att hantera motgångar, kritik, negativa tankar och vidare skapa styrkan att kunna nå sina drömmar, och bygga god relationer till andra och sig själv. Oavsett om det är i det professionella eller privata.