Affärscoaching SV

FÖRETAGSCOACHING

FÅ KLARHET MED DITT SYFTE

Bli fokuserad och få klarhet över de mål och resultat som radikalt kommer förändra ditt liv nästa år.

BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE

Få nya verktyg och självförtroendet att bryta igenom hinder, samt färdigheterna så du kan inspirera och göra andra kraftfulla.

LÖS UTMANINGAR SNABBARE

Få perspektiv på situationer och utmaningar du står inför. Vad är viktigast just nu? Låt inte människor och uppgifter dra uppmärksamheten från vad som skapar störst effekt på resultaten.

SKAPA TRYGGHET

Hitta ditt språk och naturliga ledarstil. Ta motgångar, kritik och konflikter på ett konstruktivt sätt. Mod att leda på riktigt!

Står er organisation inför utmaningar som ni vill ha extra stöttning inför? Är du en ledare eller chef som behöver en coach som kan utmana dig och ditt tankesätt för att du ska kunna skapa de resultat som krävs av dig? Det kanske är så att du som ledare eller anställd står inför utmaningar som ibland känns övermäktiga. Oavsett vilket så kommer Tommy kunna stötta dig till att bli modigare, effektivare, smartare och bättre.

Många ledare och anställda har Tommy att tacka för stöttningen som lett dem till att kunna tackla sina utmaningar bättre och effektivare. Tommy är ICF-Coach (International Coach Federation) och kombinerar ledarcoaching ihop med mental träning för att du ska kunna nå dina resultat så snabbt som möjligt. Som coach har han över 8 års erfarenhet av att coacha allt från entreprenörer till VD:ar. Tommy har specialiserat sig inom fältet ledarskap, engagemang och hur man bygger framgångsrika team.

Hans klienter består av individer och grupper som vill bättra sitt ledarskap, presentationsteknik, kommunikation, effektivitet och mycket mer. Han hjälper individer ta fram sina unika förmågor och styrkor, samtidigt som han jobbar transformativt med förändring – på djupet!

KORT OM AFFÄRSCOACHING:

Det är ett vanligt misstag att tänka på chefscoaching, ledarcoaching och affärscoaching som en specifik gren av coaching som skiljer sig från ”vanlig” coaching och livscoaching. Det är egentligen inte någon skillnad alls. Coacher använder affärscoaching eller chefscoaching framför ordet ”Coaching” för att mer effektivt påverka vilken typ av kunder de hoppas kunna locka till sig. De vill skilja sin coaching från andras coaching. Coachutbildningar gör samma sak. Alla dessa titlar och definitioner handlar mer om marknadsföring än någon egentlig skillnad på coachingen.

 

Här är den enkla förklaringen till varför det är så.
En företagsledare är mer sannolik att lockas anlita en coach som kallar sig chefscoach och som erbjuder chefscoaching eller ledarcoaching, särskilt när hen behöver få styrelsen att godkänna kostnaden för att anlita en affärscoach. En entreprenör, å andra sidan, kan vara mer lockad till affärscoaching eftersom det är där hen identifierar sitt behov. Någon som söker en coach för att hjälpa dem uppnå livsbalans eller något annat personligt kommer på så sätt antagligen att söka upp en livscoach för detta istället för en affärscoach.

Eftersom coaching är ett oreglerat fält kan du kalla dig vilken sorts coach du än vill. Det viktiga som du ska tänka på när du letar efter en coach är att personen har en riktig coachutbildning. Att någon har 20 års erfarenhet av marknadsföring, chefsskap eller en civilingenjörsbakgrund spelar ingen roll i ett coachande samtal. Det kan i vissa fall till och med vara en varningssignal där hen tar rollen av en rådgivare som delger sin erfarenhet, syn och åsikt om hur du som klient bör göra och hantera situationer.

Certifiering
Det finns många olika utbildningar och certifieringar – En av de största som finns idag ges ut av International Coach Federation (ICF), som är en organisation som säkerställer att den coaching som utförs av coachen håller en viss standard. All coaching har samma grund och definieras av sin praxis och sitt resultat. Coaching är en serie av avsiktliga samtal som ger en person eller grupp möjlighet att leva ut sig själva. ICF, som är världens största coachingorganisation, har 11 kärnkompetenser som alla professionella coacher kommer att utöva, oavsett om de kallar sig chefscoach, coach eller livscoach. 

Vad definerar en coach?

 
 • Coacher pratar inte, de lyssnar.
 • Coacher ger inte information, de ställer frågor.
 • Coacher ger inte idéer, de genererar idéer från klienten.
 • Coacher delar inte sin historia, de hämtar från klientens erfarenhet.
 • Coacher presenterar inte lösningar, de expanderar klientens tänkande.
 • Coacher ger inte råd, de ger klienten styrkan att välja själva.

AFFÄRSCOACHING GER EN PROFESSIONELL TON TILL FÖRETAGET.

Pressen att kontinuerligt leverera resultat gör att ledare tenderar att ignorera saker som inte uppfattas som viktiga. Eftersom chefer är fantastiska presterare har de kommit långt tack vare sina förmågor, men stöter mot taket av sina förmågor ju högre upp i organisationen de lyckas komma. I dessa positioner behövs mer än bara styrkora utvecklas om det inte ska riskera allvarliga konsekvenser. Misstag inom ledarskapet kan både kosta miljoner och jobb.

Chefscoaching kan vara mycket utmanande när det gäller tid och energi. Ju högre upp en ledare kommer i ett företag, desto mindre tid och tålamod har hen för långsamma processer. För att ett samarbete mellan coach och chef ska fungera optimalt, krävs tydlighet, öppenhet och rak kommunikation kring allt som rör coachingens ämne, mål och process.

Nedan listas några av de vanligaste ämnen som ledare väljer att bli coachade inom:
 • Självkännedom.
 • Interpersonella relationer, lyssnande och empati.
 • Inflytande.
 • Ledarskap under förändringstider.
 • Kommunikationsfärdigheter.
 • Motivation och engagemang, att leda med vision och syfte.
 • Bygga effektiva team.
 • Strategi och strategiskt tänkande.
 • Att hantera osäkerhet och tvetydlighet; beslutsförmåga.
 • Mentorskap, utveckling av intern talang, lärande.