LIVSCOACHING

COACHING

Vad längtar du efter? Vad vill du ha mer av i ditt liv? Vilka drömmar och mål har du som du kanske inte riktigt lyckats klura ut på egen hand? Tommy är ICF-Coach (International Coach Federation) med över 8 års erfarenhet som livscoach, karriärcoach, chefscoach och mental coach. Hans erfarenhet kommer från att ha arbetat med entreprenörer, ledare, idrottare och privatpersoner under hela sitt vuxna liv. Tommy erbjuder livscoaching, karriärcoaching, chefscoaching och mental coaching i Malmö och onlinecoaching på distans. Lägg i nästa växel i livet och få den förändring du söker med coaching! Boka ett första gratis introsamtal och välj sen om du vill fortsätta. 

PERSONAL BREAKTHROUGH

Tommy Davidovic’s Personal breakthough är det enda coachingprogrammet du någonsin behöver för att börja designa ditt liv precis så som det alltid var menat att vara. Personal breakthrough är ett program i fem delar som alla berör en eller flera av livets viktigaste områden, oavsett vilket skede i livet eller position du befinner dig på.

PURPOSE

För dig som längtar efter något större, mer meningsfullt men inte riktigt vet hur du ska få fram svaren på dessa frågor. Du har kanske ställt frågan ”Vad ska jag egentligen göra?”, men aldrig fått fram ett tydligt svar. Här får du hjälp med att hitta din riktning i livet, vem du är, dina styrkor, behov, värderingar och allt annat som behövs för att du ska kunna ta ut den riktning som du är menad för.

MENTAL STRENGTH

För dig som vill jobba med mental coaching. Detta är coaching för dig som vill bygga din mentala styrka. Mod, gränssättning, hantera motgångar, jobbiga människor, kritik och självkänsla. Denna coachingen kan både handla om att bygga sin inre trygghet och stabiliteten för att kunna hantera det jobbiga som livet kastar i vår väg.

PERFORMANCE

Du vet vad du vill, men kanske inte riktigt hur du ska komma dit? Det handlar nog mer om hur, än vad eller varför. Starta företag, bli klar med ett projekt, prestera bättre, mer effektivt eller bara få tydligare mål och ta ut stegen för att nå dit. Detta är för dig som verkligen vill maximera din prestation!

GROWTH

Vad i ditt liv vill du ska växa? Vad vill du ha mer av? Growth är för dig som både vill få mer av något i livet, men också hur detta blir beständigt. Det kan handla om en bättre ekonomi, mer kunskap och kompetens, hälsa, kärlek eller något helt annat. Du bestämmer!

BALANCE

Balans i livspusslet är inte en självklarhet idag. Ofta känns det som att det inte finns tillräckligt med timmar på dygnet för att hinna med allt som ska göras; Jobba, hämta barnen, spendera tid med familjen, laga mat, gå ut med hunden och sen hinna träna. Detta är paketet för dig som vill ta tillbaka kontrollen och balansen i ditt liv.

Dessa program är en utgångspunkt över de områden som de flesta som går till en coach väljer att bli coachade inom. Oavsett vilket paket som väljs så väljer alltid du vilket ämne som ska tas upp vid varje coachsamtal.

VAD ÄR COACHING?

De flesta har hört ordet coach och coaching sedan tidigare. Men vad innebär det egentligen? Du kanske har provat på coaching förut, eller hört om andra som gått hos en coach. Oavsett om du ska ha en karriärcoach eller livscoach så är det viktigt att den coach som du väljer att anlita har rätt utbildning. En av de största certifieringar som finns idag ges ut av International Coach Federation (ICF) och är en organisation som säkerställer att den coaching som erbjuds av coachen håller en viss kvalitet. Eftersom titeln coach inte är en skyddad titel, kan vem som helst i princip kalla sig coach idag oavsett om de i praktiken faktiskt kan coaching eller inte. Men vad är coaching och vad innebär det i praktiken?

Coaching är ett väldigt kraftfullt sätt att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen. Coaching kan också hjälpa med att hantera problem och utmaningar innan de blir allt för stora. För att på ett enkelt sätt förklara kan en säga att coaching är en process som siktar på att öka prestationen och fokuserar på ”här och nu” snarare än det förflutna eller för långt in i framtiden. Även om det finns många olika modeller kring coaching så är alla mer eller mindre överens om att som coach är man mer en facilitator för lärande, än en expert.

 

Hur fungerar coaching?

Det är en enorm skillnad mellan att lära ut något och att hjälpa någon att lära sig själv. I coaching är det i grunden coachen, som hjälper individen att förbättra sin egen prestation genom att hjälpa dem förbättra sin egen läroprocess. En bra coach tror att individen har svaren och lösningarna inom sig själva, men förstår också att de kan behöva hjälp med att hitta dem. För att bli en bra coach behöver coachen kunskap och förståelse om hur processen går till, men även bemästra olika färdigheter och tekniker som krävs för att hjälpa individen framåt.

Ett coachingsamtal går i regel ut på att coachen och klienten samtalar (antingen via telefon, videosamtal eller fysisk träff) med fokus på att hjälpa klienten hitta sina egna svar. Trots allt är människor mycket mer benägna att fullfölja lösningar som de själva kommit fram till, snarare än de som de blir påtvingade att göra. Fortfarande idag används coaching som ett stöd när något gått fel, men för många har det mer och mer blivit något som används för att få hjälp till att utforska ens egna mål och ambitioner för att sedan uppnå dem.

 

Vad är skillnaden mellan coach, livscoach och karriärcoach?

Idag finns det olika coacher som kallar sig olika saker som till exempel livscoach, säljcoach, chefscoach, karriärcoach eller jobbcoach. Saken är den att inom coaching så finns det egentligen inte något som kallas livscoach eller karriärcoach. Coachen ska ju inte vara expert på det sättet som vi vanligtvis tänker på om vi till exempel skulle anlita en rådgivare eller mentor inom ett område. Det ska alltså inte heller spela någon roll vilken sorts coach du går till så länge denne håller sig till coaching som metod och process. Sen kan det såklart vara så att vissa coacher har med sig specifika verktyg som lämpar sig bättre för livscoaching eller karriärcoaching än andra områden.

För att sammanfatta coaching...

Ordet coaching betyder olika saker för olika människor. Men generellt sett kan vi säga att coaching handlar om att hjälpa individer att lösa sina egna problem för att uppnå de mål och förändringar som de önskar. Det spelar ingen roll om coaching som metod används inom företag, livet eller idrotten. Den skickliga coachen tror att individen alltid sitter på svaren till sina egna problem, de behöver bara hjälp med att låsa upp dem.

Fördelarna med att anlita en coach?

Om du någon gång har varit med om en coachande relation, så vet du att det finns många fördelar som du kan dra nytta av. De personliga fördelarna med att ha en coach är många och kan positivt påverka en individs framtid om denne jobbar engagerat med sin coach. Processen kan hjälpa individer inom många områden. Coaching är känt för att hjälpa individer öka sitt självförtroende, sin arbetsprestation och förbättra kommunikation. Nedan följer ett par exempel på hur coaching kan hjälpa just dig.

  • Tydliggör och agera för att uppnå mål.
  • Ökad självständighet.
  • Större självinsikt.
  • Ökad glädje både professionellt och privat.
  • Ökat engagemang och bidrag till sitt team eller organisation.
  • Lärande och utveckling på en djupare nivå.
  • Kommunicera mer effektivt.
  • Samarbeta lättare och mer effektivt med andra.