Livscoach

Genombrottet du letat efter

Du är här för att du vill något mer. Du vill få genombrottet du inte lyckats få på egen hand. Du vill utvecklas, lära dig nytt och transformeras till den person som du skulle varit om inte dina inre sabotörerna höll dig tillbaka. Vad skulle vara möjligt om du vågade mer? Om du inte brydde dig så mycket om vad du tror andra tycker? Eller om du slutade identifiera dig med vad du presterar?

Innan du börjar med coaching får du ett 30 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst. Under samtalet får du berätta vad dina mål med coachingen är samtidigt som coachen berättar mer om processen, hur många samtal som ni kanske ska börja med all annan information som du behöver innan du sätter igång. Klicka på knappen nedan och boka ditt samtal nu!

Loggboken för mental styrka

Ladda ner din kopia av Loggboken helt gratis

Öka din mentala styrka, självkänsla och motivation med denna enkla 3-minutersövning.

Coaching

Ordet coaching betyder olika saker för olika människor. Men generellt sett handlar coaching om att hjälpa individer att lösa sina egna problem för att uppnå de mål och förändringar som de önskar. Så, vad önskar du dig? Vill du älska ditt jobb? Klättra i karriären? Bli bättre i din relation? Eller vill du kanske jobba på din självkänsla? Oavsett vad det är du vill så kan en personlig coach hjälpa dig att komma närmare det. Med en livscoach kan du få insikten till att du redan sitter på svaren till dina egna problem men du behöver kanske nycklar för att låsa upp dem.

Hos Tommy Davidovic finner du coacher som är utbildade utifrån ICF (International Coach Federation) och deras coachingmetod. Vi har coacher på flera olika nivåer (certifieringar) och prisklasser så du alltid ska kunna hitta en coach som passar dig och dina behov. Vi jobbar digitalt så det spelar ingen roll vart du befinner dig geografiskt. Lägg i nästa växel i livet och få den förändring du söker med coaching! Boka ett första gratis introsamtal och välj efter det hur du vill fortsätta.

certifieringar Tommy Davidovic

Olika upplägg & program
som funkar för dig.

1:1 SAMTAL

Jobba individuellt med oss. Med coaching och mental träning hjälper vi dig med att skapa klarhet, handlingskraft och utveckling som du behöver för att att transformera dig och ditt liv till det du bara kunde drömma om. Genomförs via telefon eller videosamtal.

ONLINEKURSER

Arbeta och utvecklas från komforten av ditt eget hem, när du vill och hur du vill. Fördelen med kurser är också att du kan både lära dig i din egen takt och repetera det du lärt dig hur många gånger du än vill.

SKRÄDDARSYTT

Känner du för att plocka och sätta ihop ett eget upplägg? Kanske vill du kombinera olika delar för att passa din specifika situation. Inga problem. Berätta bara vad du letar efter så ser vi hur den bästa lösningen kan se ut för dig.

Vad är livscoaching?

De flesta har hört ordet coach och coaching sedan tidigare. Men vad innebär det egentligen? Du kanske har provat på coaching förut, eller hört om andra som gått hos en coach. Oavsett om du ska ha en karriärcoach, livsstilscoach eller livscoach så är det viktigt att den coach som du väljer att anlita har rätt utbildning. En av de största certifieringar som finns idag ges ut av International Coach Federation (ICF) och är en organisation som säkerställer att den coaching som erbjuds av coachen håller en viss kvalitet. Eftersom titeln coach inte är en skyddad titel, kan vem som helst i princip kalla sig coach idag oavsett om de i praktiken faktiskt kan coaching eller inte. Men vad är coaching och vad innebär det i praktiken?

Coaching är ett väldigt kraftfullt sätt att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen. Coaching kan också hjälpa med att hantera problem och utmaningar innan de blir allt för stora. För att på ett enkelt sätt förklara kan en säga att coaching är en process som siktar på att öka prestationen och fokuserar på ”här och nu” snarare än det förflutna eller för långt in i framtiden. Även om det finns många olika modeller kring coaching så är alla mer eller mindre överens om att som coach är man mer en facilitator för lärande, än en expert.

Hur fungerar livscoaching?

Det är en enorm skillnad mellan att lära ut något och att hjälpa någon att lära sig själv. I coaching är det i grunden coachen, som hjälper individen att förbättra sin egen prestation genom att hjälpa dem förbättra sin egen läroprocess. En bra coach tror att individen har svaren och lösningarna inom sig själva, men förstår också att de kan behöva hjälp med att hitta dem. För att bli en bra coach behöver coachen kunskap och förståelse om hur processen går till, men även bemästra olika färdigheter och tekniker som krävs för att hjälpa individen framåt.

Ett coachingsamtal går i regel ut på att coachen och klienten samtalar (antingen via telefon, videosamtal eller fysisk träff) med fokus på att hjälpa klienten hitta sina egna svar. Trots allt är människor mycket mer benägna att fullfölja lösningar som de själva kommit fram till, snarare än de som de blir påtvingade att göra. Fortfarande idag används coaching som ett stöd när något gått fel, men för många har det mer och mer blivit något som används för att få hjälp till att utforska ens egna mål och ambitioner för att sedan uppnå dem.

Vad är skillnaded mellan coach, livscoach och karriärscoach?

Idag finns det olika coacher som kallar sig olika saker som till exempel livscoach, livsstilscoach, personlig coach, säljcoach, karriärcoach eller jobbcoach. Saken är den att inom coaching så finns det egentligen inte något som kallas livscoach eller karriärcoach. Coachen ska ju inte vara expert på det sättet som vi vanligtvis tänker på om vi till exempel skulle anlita en rådgivare eller mentor inom ett område. Det ska alltså inte heller spela någon roll vilken sorts coach du går till så länge denne håller sig till coaching som metod och process. Sen kan det såklart vara så att vissa coacher har med sig specifika verktyg som lämpar sig bättre för livscoaching eller karriärcoaching än andra områden.

Fördelar med en livscoach

Om du någon gång har varit med om en coachande relation, så vet du att det finns många fördelar som du kan dra nytta av. De personliga fördelarna med att ha en coach är många och kan positivt påverka en individs framtid om denne jobbar engagerat med sin coach. Processen kan hjälpa individer inom många områden. Coaching är känt för att hjälpa individer öka sitt självförtroende, sin arbetsprestation och förbättra kommunikation. Nedan följer ett par exempel på hur coaching kan hjälpa just dig.

  • Tydliggör och agera för att uppnå mål.
  • Ökad självständighet
  • Större självinsikt
  • Ökad glädje både professionellt och privat.
  • Ökat engagemang och bidrag till sitt team eller organisation.
  • Lärande och utveckling på en djupare nivå.
  • Kommunicera mer effektivt.
  • Samarbeta lättare och mer effektivt med andra.

Förändringen börjar med ett samtal

Boka ett gratis introsamtal på 30 minuter för att ta reda på hur ett upplägg kan se ut för dig.

50% Färdig

Öka din mentala styrka med denna enkla 3-minutersövning.

Fyll i formuläret för att ladda ner loggboken. Denna enkla övning kommer på sikt att göra dig snällare mot dig själv och mer positiv genom att du förändrar strukturen i din hjärna!

*Vi hatar spam och kommer hålla dina uppgifter trygga.