Teamcoaching

för idrottslag

Ni är starkare när ni agerar som en enhet

Att få hjälp av en coach som ett helt lag eller team är fördelaktigt på en mängd olika plan. När man utför mentalt och fysiskt ansträngande uppgifter regelbundet och under press krävs det en hel del mental träning för att palla trycket och för att förflytta gränserna för vad du tidigare trott var möjligt. Att utföra de här uppgifterna i lag gör det till viss del lättare och till viss del mycket svårare.

Med sina långa erfarenhet som coach har Tommy Davidovic arbetat tillsammans med många professionella lag. I det arbetet har han inte bara skapat sig en omfattande förståelse för hur en lagdynamik måste bearbetas för att nå nya höjder utan också vad som krävs för att varje enskild spelare ska bli sitt bästa jag. Tommys erfarenhet av att coacha lag kommer inte bara från hans tid som coach utan även från hans tid som faktisk ledare för många lag och team.

Tommy Davidovic har utvecklat och använder sig av metoder som genom koncentration, svett och en och en annan tår visat sig väldigt effektiva. När Tommy arbetar med olika lag och deras mentala färdigheter förhåller han sig till det på ett annorlunda sätt än till den enskilde idrottaren. Att mentalt träna ett lag tillsammans handlar till stor del om en gemensam dynamik och gemensamma mål. Därför måste varje enskild spelare lyftas ur sitt egna perspektiv till ett gemensamt perspektiv. På grund av den här utmaningen har Tommy utvecklat unika metoder för att kunna vägleda ett helt lag tillsammans.

Vill du veta mer om hur ett upplägg kan se ut för ert lag? Boka ett förutsättningslöst samtal nu!

Vad krävs för att coachas som ett lag?

Att anlita Tommy Davidovic som lag/team coach för ert lag innebär att ni är redo för att ta ett nytt kliv i ert gemensamma idrottsliv. Tillsammans med Tommy kommer ni att få sessioner där ni kommer fram till vad som behöver förändras, hur ni ska göra det och faktiskt göra det. Det gäller att vara beredd på att detta är en ansträngande och krävande resa ni kommer att göra tillsammans. Det gäller också att ni är villiga att göra det som krävs för att faktiskt utvecklas.

Förstår ni det och är villiga att göra det som krävs kan ni gå hur långt som helst. Arbetet som Tommy gjort tillsammans med tidigare team har inte bara lett till nya vinster och framgångar utan också fantastisk teamkänsla och kemi. Det är bara ni som lag som kan sätta gränserna för hur långt ni vill gå.

Vill du veta mer om hur ett upplägg kan se ut för ert lag? Boka ett förutsättningslöst samtal nu!

Varför är coaching för lag viktigt?

“Ett lag är bara så bra som sin svagaste spelare”.

Hur stark, snabb eller teknisk en enskild spelare än må vara kan inte det bära ett helt lag. Det säger sig självt. Det gäller samma sak för mental inställning. Inte heller är det avgörande att sätta ihop ett lag där alla är starka spelare. Det ger inga garantier för att laget ska nå de nivåer varje individ kan på egen hand.

Ett lag behöver gemensam coaching för att bli en sammansvetsad mekanism. En hel organism som ska utvecklas och förflyttas tillsammans. Det handlar alltså i grund och botten om att bli “ett” i vissa aspekter. Och det är vad man får hjälp med hos Tommy Davidovic.

Vad är fördelarna med coaching för lag?

Det är inte många som förstår vilken begränsning ditt sinne och din inställning kan sätta på din prestation. Att arbeta aktivt med att utveckla mental färdigheter kan inte bara förflytta dina fysiska gränser utan skapa helt nya. Att arbeta med det är en utmaning men som idrottare och framförallt som lag är man skyldiga sig själva att försöka.

Vill du veta mer om hur ett upplägg kan se ut för ert lag? Boka ett förutsättningslöst samtal nu!