Team Coaching

According to TCI

There's not enough time to rush things anymore

Is your team or organization in need of coaching? Are you perhaps facing a new challenge or obstacle that you need help to cope with? This might be just what the doctor prescribed. Tommy Davidovic has solid experience of leading various teams and leaders to new unimaginable heights. With the help of his adapted methods and his experienced colleague, Tommy helps the whole group to understand the meaning and significance of cooperation, group dynamics and attitude change.

There might be a million different reasons why a management team, a team of colleagues or an entire company may need coaching. For example, it may be in the face of an organizational change and there's a need for positivity and preparation for the shift that is about to happen. It can also be that there are prevailing attitude issues or conflicts in a team that does not seem to get resolved on it's own. On the other hand, it can also be about the fact that as a team you have high ambitions that you want to achieve and need coaching to understand your own potential as a team in order to actually start moving towards those goals.

Whatever the need behind the decision to look at team coaching, it's good to know that Tommy is a Certified Team Performance Coach by Team Coaching International (TCI). TCI's method is based on system coaching and research on what makes teams successful. TCI has also measured the improvements made by teams that has gone through the team coaching process over the years. Which is done with the Team Diagnostic Assessment. The TDA is deployed before starting to learn what is working with the team , and what is not working. After the time period with team session, another TDA is deployed which gives us an updated view on how the team is doing. During the team coaching process, we look at the two dimensions that have proven to be the most important - Productivity and positivity. What is the impact on a team after this you might wonder? Teams report an average of 30% improvement in productivity and positivity!

So let me ask this - Can you afford to stay where you are now?

Want to know more about what a process can look like for you? Schedule a free call now!

What does team coaching mean for you?

Being coached as a team is both exciting and challenging. Let's be honest, professional teams can sometimes be a complicated riddle to solve since team members can have different agendas and ambitions. Not rarely they hide vulnerabilities and insecurities, believing that they will be judged. The dynamics of relationships are simply put, complex. Tommy and his colleague therefore work with both the practical things as well as the team culture in order to achieve the best possible results.


När du och ditt team väljer att arbeta med Tommy kommer er teamcoaching att baseras på en metod som heter TDA (Team Diagnostics Assessment). Det är ett redskap som används för att mäta och analysera teamets syn på sig själva. I det ingår allt som teamet anser definierar dem till allt som inte gör det och spännvidden däremellan. Det är en systematisk approach där det råder fullt fokus på teamets styrkor och utvecklingen av dem.


Metoden som används utgår också ifrån Lencionis fem dysfunktionaliteter hos ett team. Det betyder att ert team under arbetet kommer att skapa förutsättningar som leder till att alla i teamet: skapar gemensamma resultat, håller varandra ansvariga, engagerar sig i beslut och handlingsplaner, har öppna och orädda debatter och framförallt litar på varandra.


Det är ibland lättare sagt än gjort. Det är viktigt som grupp att förstå vad som kommer att krävas när man bestämmer sig för att man vill använda sig av teamcoaching. Alla kommer att behöva vara med, alla kommer behöva avsätta tid och alla kommer att behöva engagera sig. Det ni får av Tommy och hans kollegor om de kommer och coachar ert team är verktygen ni behöver för att ny nya höjder och förflytta era gränser. Det han kräver tillbaka är vilja och engagemang.

Want to know more about what a process can look like for you? Schedule a free call now!

Vad kan man vinna på teamcoaching?

Tommy Davidovic är ICF-Coach vilket innebär att han är certifierad via International Coach Federation. Det betyder i sin tur att ni är garanterade en coach som har erfarenhet och tillgång till etablerade och beprövade metoder för mental träning och teamcoaching.

Genom att använda sig av teamcoaching får du chansen att nå dina gruppmål så snabbt som möjligt. Ni får dessutom chansen att utvecklas som team inför kommande utmaningar och framtida arbete. Coachingen innefattar vägledning inom såväl effektivitet, samarbete som kommunikation och personlig utveckling. Det kommer att innebära en djupdykning i sättet ni arbetar på idag och i vissa fall kan det innebära en total förändring.

Är ni redo för det? Hör av er till Tommy!

Want to know more about what a process can look like for you? Schedule a free call now!

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!