Lecture & Workshop

LECTURE & WORKSHOP

Letar ni efter en inspirerande föreläsning eller lärorik workshop som lämnar gruppen med en känsla av energi och att allt är möjligt? Tommy Davidovic har lång och bred erfarenhet som föreläsare och utbildare. Tommy skapar föreläsningar och workshops inom många områden, speciellt teambuilding, ledarskap, coaching, mental träning, personlig utveckling m.m.
Detta är ett jättebra sätt för gruppen att få ny energi, inspiration och verktyg som de kan använda framöver. Att genomföra aktiviteter som föreläsningar och workshops tillsammans i grupp är också en fantastisk teambyggande erfarenhet.

Nedan finns ett urval av workshops och föreläsningar som kan bokas i paket (team eller kommunikation), eller väljas en och en om så önskas.

INSPIRATION & PERSONLIG UTVECKLING

HUR MAN LYCKAS MED LIVET.

En inspirerande föreläsning baserad på e-boken med samma namn. Denna föreläsning handlar om hur vi alla kan nå våra mål och drömmar mycket enklare genom att utgå från våra grundläggande biologiska förutsättningar. Föreläsningens längd anpassas och ger lyssnarna konkreta verktyg som ger stora effekter. Passar för alla som vill kunna ta fram mer av sitt potential.

DU FÖDDES FÖR ATT LEDA!

En utmanande föreläsning som vänder på de traditionella tankarna och idéerna kring ledarskap. Hur leder en andra? Hur leder en framför allt sig själv? Tänk om ett skifte i förhållningssätt inte bara kunde göra dig till en bättre ledare, men också en bättre människa? Föreläsningens längd anpassas och utmanar lyssnarna till att tänka bredare inom ledarskap. Passar för alla som vill utvecklas både privat och professionellt.

KONSTEN ATT ÄLSKA SIG SJÄLV.

En föreläsning om självkänslans betydelse, varför just du ständigt borde jobba på den och hur en faktiskt kan börja bygga sin självkänsla. Föreläsningens längd anpassas och ger lyssnarna konkreta verktyg för att arbeta vidare på egen hand. Passar för alla som vill öka sin förmåga till att hantera motgångar, kritik, negativa tankar och vidare skapa styrkan att kunna nå sina drömmar, och bygga god relationer till andra och sig själv. Oavsett om det är i det professionella eller privata.

Tidsåtgång: 1-2 timmar

REKOMMENDERAS!

Tidsåtgång: 1-2 timmar

Tidsåtgång: 1-2 timmar

TEAM

Boka hela teampaketet för en komplett upplevelse och bästa resultat!

TEAMROLLER I PRAKTIKEN.

En workshop som tar upp Belbins teamroller, en av världens mest omfattande forskning kring roller/beteenden i team och grupper. Fördelen med Belbin jämfört med andra personlighetsteorier är att just denna förutser beteende och vad varje gruppmedlem antagligen kommer vara bäst på att bidra med. Förutom det så tar Belbin även in dimensionen av observationsbedömningar från resterande teammedlemmar.

KOMMER DINA STYRKOR FRAM I DITT ARBETE?

Ett av de två största testerna i världen kring ämnet karaktärsstyrkor. Som team får ni reda på vad era styrkor är i fallande ordning, där vi fokuserar på de fem främsta för att bättre kunna se hur dessa kan få större spelrum på arbetsplatsen och därmed bidra till mer effektivitet, energi och teamkänsla. 

JUNGS 16 PERSONLIGHETSTYPER

Det är lätt att missförstå sig själv och varandra när en inte känner till våra olikheter i hur vi kommunicerar, tar in information och hur vi arbetar på bästa sätt. Med Jungs personlighetstyper tar vi en titt på hur vi inte bara är olika och hur vi bättre kan förstå varandra, utan även hur dessa olikheter kan vara organisationens största styrkor!

ANALYS

Endast i teampaketet

Detta tillfälle används för att knyta ihop de tre tidigare workshoptillfällena och hjälpa teamet att skapa sig en helhetsbild kring de olika metoderna, samtidigt som vi spänner siktet på framtiden och hur det som gruppen lärt sig ska införlivas och leva vidare.

Tidsåtgång: halvdag + tester

REKOMMENDERAS!

Tidsåtgång: halvdag + tester

Tidsåtgång: halvdag + tester

Tidsåtgång: halvdag

KOMMUNIKATION & RELATION

Boka hela teampaketet för en komplett upplevelse och bästa resultat!

KONSTEN ATT LYSSNA.

Visste du att de flesta människor den mesta av tiden bara lyssnar för att få svara, berätta sin egen historia eller få information för sin egen vinning. Hur påverkar detta kommunikationen och förtroendet till våra kollegor, kunder eller nära/kära när vi hallvägs in i lyssnandet redan har bestämt oss för vad som kommer sägas eller hur vi kommer svara. Denna workshop handlar om det absolut viktigaste verktyget inom coaching – Lyssnandet. Här får gruppen både lära sig skillnaden på olika sorters lyssnande, hur ett genuint lyssnande går till samt massor med övning för att själva lära sig grunderna för ett genuint lyssnande. Allt för att redan samma dag kunna känna den skillnad som ett genuint lyssnande har på människor i ens omgivning. Både i det professionella och i det privata.

JUNGS 16 PERSONLIGHETSTYPER

Det är lätt att missförstå sig själv och varandra när en inte känner till våra olikheter i hur vi kommunicerar, tar in information och hur vi arbetar på bästa sätt. Med Jungs personlighetstyper tar vi en titt på hur vi inte bara är olika och hur vi bättre kan förstå varandra, utan även hur dessa olikheter kan vara organisationens största styrkor!

KONSTEN ATT ÄLSKA SIG SJÄLV.

En föreläsning om självkänslans betydelse, varför just du ständigt borde jobba på den och hur en faktiskt kan börja bygga sin självkänsla. Föreläsningens längd anpassas och ger lyssnarna konkreta verktyg för att arbeta vidare på egen hand. Passar för alla som vill öka sin förmåga till att hantera motgångar, kritik, negativa tankar och vidare skapa styrkan att kunna nå sina drömmar, och bygga god relationer till andra och sig själv. Oavsett om det är i det professionella eller privata.

Tidsåtgång: halvdag

REKOMMENDERAS!

Tidsåtgång: halvdag + tester

Tidsåtgång: 1-2 timmar

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!