Home EN

BECOME FLOW SPORTS
LIFE
CAREER
BUSINESS
LEADERSHIP
READY TO DISCOVER WHAT'S POSSIBLE?

Do you want a life filled with meaning, happiness and higher levels of success, without having to chase it?

Coaching with Tommy Davidovic

Sweden's Success Creator

"I know that whatever you want is closer than you think."

Du har fått lära dig att framgång ligger i din prestation och dina resultat. Att framgång innebär vilket jobb du har, hur du ser ut och vilken livsstil du har. Du kommer bara kunna vara lycklig när du nått dina mål och därför måste du konstant sträva framåt.
Så du spenderar livet med övertygelsen att “när du uppnått x” eller “när du fått y”, då kan du äntligen slappna av och vara lycklig.

Men om vi ska vara ärliga.. Hur många röster (till och med coacher och tränare) är det inte som säljer in dig på idén om att du ska använda deras verktyg, metod eller köpa deras program eller bok för att kommer du att lyckas och få allt du vill ha. Det kommer du inte.

När du sen kämpar säger de att du måste träna hårdare, mer, bättre. Om du inte lyckas så vill du inte det tillräckligt mycket. Gör det bara. Men det har inte funkat förut och det kommer inte funka nu.

Även om jag skapat ett rykte som expert på hur man skapar flow och får människor att uppnå sitt potential, så är sanningen att det jag lär ut går långt djupare än idrotten, karriären, verktyget och metoden. De som jobbar med mig märker snabbt att mitt riktiga fokus ligger (och har alltid legat) i att skifta ditt mindset, att förändra hur du ser på saker och därmed börjar leva i flow. Från den platsen finns det inget som kan stoppa dig.

Olika upplägg & program
som funkar för dig.

1:1 SAMTAL

Jobba individuellt tillsammans med mig. Med coaching och mental träning hjälper jag dig med att skapa klarhet, handlingskraft och utveckling som du behöver för att att transformera dig och ditt liv till det du bara kunde drömma om. Genomförs via telefon, videosamtal eller fysiska träffar.

GRUPPER

Gruppträffar via videosamtal med specifika teman, där gruppen stöttar varandra framåt. Föreläsningar eller mindre kurser som både inspirerar och ger dig pushen du behöver för att ta dig till nästa nivå.

ONLINEKURSER

Arbeta och utvecklas från komforten av ditt eget hem, när du vill och hur du vill. Fördelen med kurser är också att du kan både lära dig i din egen takt och repetera det du lärt dig hur många gånger du än vill.

SKRÄDDARSYTT

För företaget, föreningen eller teamet. Vi anpassar ett upplägg som passar ert behov. Det kan handla om en inspirerande föreläsning, en utbildning eller utbildningstillfälle, teamcoaching för idrottslaget eller arbetsgruppen. Ni får både verktygen och insikterna som behövs för att tillsammans nå stjärnorna.

Latest news

Vad gör en coach och vad är coaching?

Läs artikeln!

Hur mycket av din potential använder du?

Gör testet

Öka prestationen med VR!

FRAMTIDen!

Success stories

Christoffer and Anton talk about their experiences

Change begins with a conversation.

Book a consultation with me to find out how you, your team and your organization can break barriers.

FAQ

Questions you might be thinking about.

Kort förklarat kan man säga att coaching handlar om att hjälpa dig finna klarhet i vad ett liv som gör dig som allra mest levande skulle innebära. Samtidigt som du får hjälp och utmanas till att tänka annorlunda, se nya perspektiv och hitta de inre resurser som du behöver för att både på kort och lång sikt kunna nå dina mål och drömmar.

Mental träning är lite annorlunda och kan användas till att hjälpa dig både prestera bättre och må bättre. Det kan handla om att lära sig hantera press och stress, skapa fokus eller få en starkare självkänsla. Tommy använder sig av världens mest effektiva metoder för mental träning. När du anlitar honom får du både coaching och mental träning, beroende på vad du har behov av.

Ordet “coach” är inte skyddat i Sverige och därför kan vem som helst kalla sig coach. När du anlitar en coach är det viktigt att noga utvärdera coachens utbildning och erfarenhet innan du inleder ett samarbete. Risken med att anlita en coach, som inte har en professionell utbildning,  kan vara att den både brister i etiska regler och kunskap.

Tommy är en Certified Professional Co-Active Coach (CPCC), vilket ges ut av CTI (Coaches Training Institute) som håller i en av världens främsta coachutbildningar, samt Certified Team Performance Coach (CTPC) via TCI (Team Coaching International). Han har även gått andra coachutbildningar och erhållit certifiering som Professional Certified Coach (PCC) via världens största branschorganisation för coacher, International Coach Federation (ICF). Utöver det har han påbörjat en utbildning inom par- & teamcoaching som kallas ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching). Tidigare har Tommy också studerat 3 års idrottsvetenskap på Malmö Universitet.

För att se en märkbar skillnad rekommenderar vi ett minimum på ca 6-7 samtal med ungefär två veckor mellan samtalen. Detta blir då en process på ungefär tre månader. Det går även att välja längre eller kortare upplägg beroende på vad du vill jobba på. För att vara säker på att ge dig själv de bästa förutsättningarna och den tiden som kan behövas utan att stressa dig så rekommenderar vi alltid en process på minst 6 månader. Denna går såklart att avsluta i förväg om du skulle känna att du är färdig tidigare.

Det är oftast kö på ungefär två-tre månader för att kunna börja hos Tommy. Ibland kan det dyka upp en möjlighet att börja tidigare (t.ex under sommaren), men för att säkra en plats är det bäst att höra av sig så fort du bestämt dig. Om du känner att det är mer akut att komma igång så finns såklart också möjligheten att gå till en av Tommys coacher som oftast har öppningar mycket snabbare.

Tommy är specialiserad på att arbeta med mental träning och coaching för idrottare, ledare/chefer och team (både inom företag och idrott). Han arbetar med individer, entreprenörer, ledare och idrottare på alla nivåer och åldrar. Tommy håller också föredrag, workshops och träningar/kurser för företag, idrottslag, kommuner och organisationer. I de fall Tommy inte kan ta på sig en individuell klient, har han ett par coacher som han samarbetar med. Dessa coacher är kvalitetssäkrade och har minst PCC-certifiering (Professional Certified Coach) enligt ICF.

Oroa dig inte! Vi erbjuder alltid ett 30-minuterssamtal innan vi bestämmer oss för något. Under samtalet får du berätta mer om dig själv och vad du vill ha hjälp med. Du kommer också att få ställa frågor som du kan tänkas ha och även se om personkemin mellan dig och Tommy gör honom till rätt coach för dig. Du kan boka ett introsamtal  HÄR 

Tommys klienter finns både inom och utanför Sverige, därför sker de flesta samtalen via telefon eller videosamtal. Men det går såklart också att träffa honom för de som befinner sig i närheten av Malmö. Samma sak gäller såklart för Tommys coacher som för tillfället finns i både Stockholm och Malmö.

Coaching är en relation på lika villkor. Det är alltså viktigt att du ber om det du behöver och är öppen med hur du upplever processen så relationen byggs och blir så bra som möjligt. Skulle du sedan känna att du är färdig eller vill sluta innan du använt alla dina samtal så får du såklart tillbaka pengarna som inte “använts”.

Vi är till och med så säkra på att detta kommer vara en av ditt livs bästa investeringar att vi erbjuder alla pengarna tillbaka om du inte är nöjd efter tredje samtalet, under förutsättning att du tagit upp detta med din coach från första samtalet och vi har fått en chans att se till så du blir nöjd.

In short, you can say that coaching is about helping you find clarity in what a truly fulfilled life looks like. While getting help and being challenged to think differently, see new perspectives and find the inner resources you need to be able to achieve your goals and dreams in the short and long term.

Mental training is a little different and can be used to help you both perform better and feel better. It can be about learning how to handle pressure and stress, creating focus or gaining a stronger self-esteem. Tommy uses the world’s most effective mental training methods. When you hire him, you get both coaching and mental training, depending on what you need.

The title “coach” is not protected like a psychologist or a lawyer, which means that basically anyone could call themselves coach. When hiring a coach, it is important to carefully check the coach’s background, experience and what kind of certification they have beforehand. The risk of hiring a coach, which does not have a solid education, may be that he or she is lacking in both ethical rules and knowledge. Tommy’s coaching background comes from several coaching programs, the most prestigeous being CTI (Coaches Training Institute) which is considered one of the top coaching schools in the world. He is a Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) as well as a Professional Certified Coach (PCC) though the International Coach Federation (ICF).

Usually between 6-12 sessions with about 1-3 weeks in between sessions. That usually amounts to a process of 3-6 months. You can also choose longer or shorter arrangements depending on what you want to work on.

There is usually a queue of about 2-3 months to start with Tommy. Once in a while, there’s an opening earlier (mostly during summer) but to secure a place, it’s best to book your sessions ahead of time. If you feel like you can’t wait, then there is of course also the opportunity to go to one of Tommy’s coaches who usually have openings much faster.

Tommy specializes in working with mental training and coaching for athletes, leaders/managers and teams (both corporate and sports). He works with individuals, entrepreneurs, leaders, and athletes of all levels and ages. Tommy also holds talks, workshops and trainings/courses for companies, sports teams, municipalities and organizations. In cases where Tommy is not able to take on an individual client, he has a couple of coaches with whom he cooperates. These coaches are quality assured and hold at least PCC (Professional Certified Coach) certification according to ICF.

Nothing to worry about! We always offer a complimentary 30 minute call before deciding anything. The call is to let Tommy know a little about you and what you want to work on. You will also get to ask whatever questions you might have and see if the chemistry between you and Tommy makes him the right coach for you. You can book an intro call  HERE 

Tommy is based in Malmö, which is in the south of Sweden. His clients are spread out all over Sweden as well as around Europe and the United States, which is why most sessions take place via phone/whatsapp or Zoom. Tommy’s office is open for those who wants to meet him in Malmö. The same goes for Tommy’s coaches who are currently in both Stockholm and Malmö.

Coaching is a relationship on equal terms. That is why it is important that you ask for what you need and are open with how you experience the process so that the relationship between you and your coach is clear, open and honest. Even so, should you somewhere along the process feel like we are finished or you’d like to terminate the relationship before you have used all your sessions – The value for the sessions not used will be refunded to you. 

That said, we are so confident that this will be one of the best investments of your life that we offer a full money back guarantee if you are not satisfied after the third session. Some conditions applies*

Ladda ner!

Loggboken som hjälper dig bygga mental styrka

...och så mycket mer!